วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าลด...ละ...เลิก
  • หุงข้าวให้พอดีกับจำนวนคน
  • อย่าเปิดฝาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขณะที่ข้าวยังไม่สุก
  • ละเว้นการหุงข้าวในห้องที่มีการปรับอากาศ เพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากขึ้น สิ้นเปลืองไฟฟ้า
  • ถอดปลั๊กหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทันที่ที่เลิกใช้งาน

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
  • หากเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอยู่ อย่ากดสวิตซ์ ปิด-เปิด ขณะที่ไม่มีตัวหม้อชั้นใน
  • ก่อนวางตัวหม้อชั้นในให้ตรวจดูว่าไม่มีวัสดุอื่น หรือเศษผงที่ด้านในของตัวหม้อชั้นนอก เพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี

ปรับปรุง...เปลี่ยนแปลง
  • เลือกขนาดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว เช่น สมาชิก 1-2 คน ใช้ขนาด 0.3-1 ลิตร,สมาชิก 3-6 คน ใช้ขนาด 1-1.5 ลิตร, สมาชิก 5-8 คน ใช้ขนาด 1.6-2 ลิตร เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น