วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับกระติกน้ำร้อน


กระติกน้ำร้อนขนาด 2.5 ลิตร 600 วัตต์ ถ้าเสียบปลั๊กทิ้งไว้วันละ 6 ชั่วโมง จะเสียค่าไฟเพิ่มขึ้น เดือนละ 54 หน่วย ถ้า 1 ล้านเครื่อง จะสิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 162 ล้านบาท หรือปีละ 1,944 ล้านบาท (การทำงานของกระติกน้ำร้อน เมื่อน้ำเดือดแล้ว วงจรไฟฟ้าจะตัดไฟและต่อเองอัตโนมัติในทุก ๆ 2 นาที) กระติกน้ำร้อนขนาด 2.5 ลิตร 600 วัตต์ หากต้มน้ำทีละครึ่งกระติก (1.25 ลิตร) จะประหยัดกว่าเมื่อต้มน้ำที่เต็มกระติกร้อยละ 46

ลด...ละ...เลิก

  • เลิกใส่น้ำเกินกว่าที่ต้องการใช้
  • อย่าเสียบปลั๊กไว้นานก่อนการใช้งานจริง
  • เลิกต้มน้ำในห้องที่มีการปรับอากาศ
  • ถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้
  • อย่านำน้ำเย็นไปต้มทันที

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
  • อย่าให้มีตะกรันเกาะด้านในของตัวกระติกน้ำร้อน จะทำให้สิ้นเปลืองไฟเพราะต้องต้องใช้เวลานานขึ้นในการต้มน้ำ
  • อย่านำสิ่งใดๆ มาปิดช่องไอน้ำออก
  • หมั่นตรวจดูสายไฟฟ้า และขั้วปลั๊กอยู่เสมอ

ปรับปรุง...เปลี่ยนแปลง
  • เลือกขนาดของกระติกน้ำร้อนให้เหมาะสมกับความต้องการใช้
  • เลือกซื้อกระติกน้ำร้อนที่มีฉนวนกันความร้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น