วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ฝักบัวและก๊อกน้ำประหยัดน้ำ


น้ำประปาเป็นน้ำที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อแล้ว ซึ่งในชีวิตประจำวันของเราจะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเสอม แต่มักถูกนำไปใช้อย่างไม่คุ้มค่า การลดการใช้น้ำประปานอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนเองแล้วยังเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐด้วย

การเลือกซื้อฝักบัวและก๊อกน้ำก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราอนุรักษ์พลังงานที่เราหวงแหนไว้ได้

โครงการฉลากเขียวได้กำหนดก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยมีอัตราการไหลดังนี้

ชนิดของก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านไม่เกิน
ก๊อกน้ำ
ก๊อกน้ำที่เปิดด้วยมือ 6 ลิตรต่อนาที
ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 0.5 ลิตร ในเวลาไม่เกิน 6 วินาที
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ 5 ลิตรต่อนาที
ฝักบัวอาบน้ำ 7 ลิตรต่อนาที
วาล์วขับล้างสำหรับที่ปัสสาวะชาย 1.5 ลิตร ในเวลาไม่เกิน 15 วินาที
ชุดหัวฉีดชะล้าง 5 ลิตรต่อนาที

หมายเหตุ ที่แรงดัน 0.1 เมกะพาสคัสหรือ 1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น