วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับโทรทัศน์


โทรทัศน์ขนาด 21 นิ้ว 110 วัตต์ หากเปิดดูแต่ละวัน วันละ 4 ชั่วโมง แต่ปิดด้วยรีโมทคอนโทรล โดยยังเสียบปลั๊กอยู่ตลอดทั้งวัน (Standby) จะสิ้นเปลืองไฟ 5.4 หน่วยต่อเดือน ถ้าเสียบปลั๊กทิ้งไว้อย่างนี้ 1 ล้านเครื่อง จะสิ้นเปลืองไฟ 16.2 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 194.4 ล้านบาทต่อปีลด...ละ...เลิก

  • เลิกเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เปิดทิ้งไว้วันละ 1 ชั่วโมง พร้อมกัน 1 ล้านเครื่อง (21 นิ้ว 110 วัตต์) สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเดือนละ 9.9 ล้านบาท
  • เลิกปรับจอภาพให้สว่างเกินความจำเป็น เพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ
  • เลิกเปิดโทรทัศน์หลายเครื่องเพื่อดูเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกัน
  • เลิกเปิดโทรทัศน์ล่วงหน้าเพื่อรอดูรายการที่ชอบ ควรเปิดดูรายการเมื่อถึงเวลาที่ออกอากาศ
  • เลิกปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล เพราะโทรทัศน์จะยังกินไฟอยู่ ควรปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่องแทน
  • เลิกเปิดโทรทัศน์โดยต่อสายผ่านเข้าเครื่องวิดีโอ เพราะต้องสิ้นเปลืองไฟฟ้าให้กับวิดีโอโดยไม่จำเป็น

ปรับปรุง...เปลี่ยนแปลง
  • เลือกซื้อโทรทัศน์ขนาดให้เหมาะสมกับความจำเป็น เพราะขนาดใหญ่จะกินไฟมากกว่าขนาดเล็ก
  • เลือกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ จะช่วยประหยัดไฟฟ้าสำหรับผู้ที่หลับหน้าโทรทัศน์หรือลืมปิดเครื่อง
  • โทรทัศน์ที่มีระบบรีโมทคอนโทรลจะใช้ไฟฟ้ามากกว่าระบบทั่วไป เพราะมีวงจรเพิ่ม และกินไฟฟ้าตลอดเวลาเมื่อยังเสียบลั๊กอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น