วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ชักโครกประหยัดน้ำ


คนในกรุงเทพฯ ใช้น้ำเฉลี่ย 320-340 ลิตรต่อคนต่อวัน ในการใช้ส้วมชักโครกแบบทั่วไปจะใช้น้ำประมาณ 13 ลิตรต่อครั้ง หากแต่ละคนกดชักโครกโดยเฉลี่ย 4 ครั้งต่อวัน จะใช้น้ำทั้งสิ้น 52 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของการใช้น้ำทั้งหมด เนื่องจากจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้มีการใช้น้ำในปริมาณมาก ขณะที่น้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีจำกัด การส่งเสริมให้เกิดการใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำจะเป็นหนทางในการช่วยลดการใช้น้ำได้ประมาณ 24 ลิตรต่อคนต่อวัน
  • โถสุขภัณฑ์แบบทั่วไปจะใช้น้ำประมาณ 13 ลิตรต่อการชักโครก 1 ครั้ง
  • ชักโครกประหยัดน้ำระบบจังหวะเดียว (Single Flush) มีปริมาณน้ำชักโ๕รกไม่เกิน 6 ลิตรต่อครั้ง
  • ชักโครกประหยัดน้ำระบบสองจังหวะ (Dual Flush) แบบ Full Flush มีปริมาณน้ำชักโครกไม่เกิน 6 ลิตรต่อครั้ง แบบ Reduce Flush มีปริมาณน้ำชักโ๕รกไม่เกิน 3 ลิตรต่อครั้ง

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ2 มีนาคม 2554 10:31

    ใช้น้ำเยอะขนาดนี้เลยหรือนี่
    แต่ 6 ลิตร ก็ยังถึอว่าเยอะอยู่นะ

    ตอบลบ