วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์

ถ้าเปิดชุดคอมพิวเตอร์จอภาพ 15 นิ้ว ทิ้งไว้วันละ 3 ชั่วโมง จะใช้ไฟ 9 หน่วยต่อเดือนค่าไฟเดือนละประมาณ 27 บาท ถ้าเปิดทิ้งไว้เช่นนี้ 1 ล้านเครื่อง จะสิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 27 ล้านบาท หรือ 324 ล้านบาทต่อปี


ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ขนาดจอ 14 นิ้ว 90 วัตต์ ใช้งานทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง จะใช้ไฟ 5.4 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟประมาณเดือนละ 16.20 บาท ถ้าใช้ขนาดนี้ 1 ล้านเครื่องทั่วประเทศ จะเป็นค่าไฟประมาณ 16.2 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 194.4 ล้านบาทต่อปี

ด...ละ...เลิก

  • ไม่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นานๆ เพราะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า
  • ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
  • ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
  • ตั้งคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดี
  • ควรตั้งระบบ Screen Saver เพื่อรักษาคุณภาพของหน้าจอ
  • ตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรือไม่ ถ้ายังต้องสั่งให้ระบบนี้ทำงานเพราะจะช่วยประหยัดไฟ

ปรับปรุง...เปลี่ยนแปลง
  • เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ Energy Star เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 55 ในขณะที่รอทำงาน
  • ควรซื้อจอภาพที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพขนาด 14 นิ้ว จะใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพขนาด 17 นิ้ว ถึงร้อยละ 25
  • คอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าหิ้วประหยัดพื้นที่ และประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าแบบตั้งโต๊ะ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ใช้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น