วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟ


หลอดไส้ 100 วัตต์ ถ้าเปิดทิ้งไว้วันละ 1 ชั่วโมง 1 ล้านหลอด สิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 9 ล้านบาท หรือปีละ 108 ล้านบาทหลอดผอม 36 วัตต์ ถ้าเปิดทิ้งไว้วันละ 1 ชั่วโมง 1 ล้านหลอด จะสิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 4.14 ล้านบาท หรือปีละ 49.7 ล้านบาท หากใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ชนิดที่มีบัลลาสต์ภายในขนาด 13 วัตต์ แทนหลอดไส้ขนาด 60 วัตต์ 1 ชั่วโมง จำนวน 1 ล้านหลอดทั่วประเทศจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 50.76 ล้านบาท

ลด...ละ...เลิก

 • ปิดหลอดไฟบางบริเวณให้เร็วกว่าที่เคยปฏิบัติ
 • อย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่
 • ลดจำนวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้
 • อย่าใช้หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
 • ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ หรือใช้แสงสว่างเฉพาะจุด
 • ทางเดิน เฉลียงหน้าบ้าน ภายในห้องน้ำ และบริเวณที่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้นาน ควรใช้หลอดไฟฟ้าที่มีวัตต์ต่ำ
 • หมั่นทำความสะอาดตัวหลอด และโคมไฟไม่ให้มีฝุ่นเกาะ เพราะจะทำให้ความสว่างลดลง

ปรับปรุง...เปลี่ยนแปลง
 • ออกแบบบ้านโดยใช้แสงสว่างจากธรรมชาติมากที่สุด
 • ควรทาสีผนังบ้านหรือเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์สีอ่อนๆ เพื่อทำให้ห้องและบ้านดูสว่าง ลดการใช้หลอดไฟ
 • หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ใช้ไฟน้อยกว่า 4 เท่า เมื่อเทียบกับหลอดไส้ที่ให้ความสว่างเท่ากัน อายุการใช้งานของหลอดนานกว่าประมาณ 8 เท่า
 • หลอดผอมชนิดซุปเปอร์จะให้ความสว่างดีกว่าหลอดผอมชนิดทั่วไป
 • ใช้บัลลาสต์แกนเหล็กประสิทธิภาพสูง จะประหยัดกว่าใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา ร้อยละ 45 หรืออาจเลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีขายทั่วไปแล้วในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น