วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับวิทยุและเครื่องเสีย

วิทยุเครื่องเสียงที่เล่นได้ทั้งเทปและซีดี ถ้าเปิดฟังวันละ 4 ชั่วโมง แต่ปิดโดยรีโมทคอนโทรล โดยที่ยังเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลาทั้งวัน (Standby) จะสิ้นเปลืองไฟ 5.4 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 64.8 ล้านบาทต่อปีวิทยุ 15 วัตต์ ถ้าเปิดทิ้งไว้ 3 ชั่วโมงต่อวัน จะกินไฟ 1.35 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟประมาณ 4.05 บาท ถ้าเปิดทิ้งไว้เช่นนี้ 1 ล้านเครื่อง จะสิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 4.05 ล้านบาท หรือปีละ 48.6 ล้านบาท

ลด...ละ...เลิก
  • อย่าเปิดวิทยุเพียงแค่เพื่อเป็นเพื่อนโดยไม่ได้สนใจฟัง สิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์
  • อย่าเปิดวิทยุคู่กับเปิดดูโทรทัศน์
  • อย่าเสียบปลั๊กวิทยุไว้เพื่อใช้ดูเวลา หากมีนาฬิกาอื่นๆใช้ดูเวลาอยู่แล้ว
  • เลิกปิดเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล ให้ปิดจากสวิตซ์ที่เครื่องแทน

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
  • ตั้งวิทยุและเครื่องเสียงให้ห่างจากเตาอบไมโครเวฟ เพื่อไม่ให้ระบบการทำงานถูกคลื่นไมโครเวฟรบกวน

ปรับปรุง...เปลี่ยนแปลง
  • เลือกซื้อรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน หากไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรุ่นที่มีระบบการทำงานหลายอย่างก็ไม่ควรซื้อรุ่นนั้น เพราะสิ้นเปลืองไฟมากกว่าระบบธรรมดา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น