วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับพัดลมพัดลมตั้งโต๊ะ 40 วัตต์ ใบพัด 12 นิ้ว ถ้าเปิด1 ชั่วโมง ระดับลมอ่อนสุดจะใช้ไฟ 0.028 หน่วย ระดับลมปานกลางใช้ไฟ 0.031 หน่วย (ค่าไฟมากขึ้น 1.1 เท่า) ระดับลมแรงสุดใช้ไฟ 0.038 หน่วย (ค่าไฟ มากขึ้น 1.4 เท่า) ถ้าเปิดทุกวัน วันละ 5 ชั่วโมง ที่ระดับลมแรงสุด จะใช้ไฟมากกว่าเปิดที่ระดับลมอ่อนสุด 4.50 บาทต่อเดือน ถ้าทำเช่นนี้ 1 ล้านเครื่อง จะสิ้นเปลืองค่าไฟ 4.50 ล้านบาทต่อเดือน หรือปีละ 54 ล้านบาท

ลด...ละ...เลิก
  • เลิกเปิดพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครอยู่ เปิด 1 ชั่วโฒงพร้อมกันวันละ 1 ล้านเครื่อง (ขนาด 16 นิ้ว 66 วัตต์) สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเดือนละ 5.94 ล้านบาท
  • ถ้าใช้พัดลมที่มีระบบรีโมทคอนโทรล ต้องถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้งาน
  • ยิ่งเปิดลมแรงขึ้น ยิ่งใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
  • ทำความสะอาดใบพัด ตะแกรงครอบ และแผงหุ้มมอเตอร์พัดลม อย่าให้มีฝุ่นเกาะ
  • อย่าให้ใบพัดโค้งงอผิดส่วน ความแรงลมจะลดลง
  • ตั้งพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น