วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ


ปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียู)เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง ลดไฟได้ 21 หน่วยต่อเดือน

ประหยัดได้ 63 บาทต่อเดือน ถ้าปิดเร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง 1 ล้านเครื่อง

จะประหยัดไฟให้ประเทศได้เดือนละ 63 ล้านบาท หรือ 756 ล้านบาทต่อปี

ลด...ละ...เลิก
 • ไม่ตั้งตู้เย็น ไม่รีดผ้า ไม่ต้มน้ำในห้องที่มีการปรับอากาศ
 • ตั้งอุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกสบาย โดยไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และทุกอุณหภูมิที่เพิ่ม 1 องศาเซลเซียส จาก 25 องศาเซลเซียส จะช่วยประหยัดไฟได้ร้อยละ 10 แต่ไม่ควรเกิน 28 องศาเซลเซียส ขึ้นไป เพราะจะไม่รู้สึกเย็นแต่เครื่องยังทำงานอยู่
 • ถ้าไม่อยู่ในห้องมากกว่า 1 ชั่วโมง ควรปิดเครื่องปรับอากาศ
 • ไม่ปลูกต้นไม้หรือตากผ้าในห้องที่มีการปรับอากาศ เพราะจะเป็นการเพิ่มความชื้นทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้น


ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
 • หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้มีฝุ่นเกาะ จะประหยัดไฟร้อยละ 5-7
 • อย่านำสิ่งของไปวางขวางทางลมเข้า-ออกของชุดระบายความร้อนที่อยู่นอกบ้าน ทำให้เคึรื่องระบายความร้อนได้ไม่ดี ทำงานหนัก และเปลืองไฟ
 • อย่าติดตั้งชุดระบายความร้อนใกล้ผนังเกินไป เพราะเครื่องจะใช้ไฟมากขึ้นร้อยละ 15-20 ควรตั้งให้ห่างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อระบายความร้อนได้ดี
 • อย่านำสิ่งของขวางทางลมเข้า-ออกของเครื่องปรับอากาศ เพราะเครื่องจะทำงานหนักและเปลืองไฟ

ปรับปรุง...เปลี่ยนแปลง
 • เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้อง
 • ทาสีผนังด้านนอกด้วยสีอ่อน เพื่อสะท้อนความร้อนไม่ให้เข้าสู่อาคาร
 • ติดตั้งกันสาด มู่ลี่ ให้กับหน้าต่าง เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น