วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องซักผ้า


เครื่องซักผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 305 วัตต์ ใช้งานทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง จะใช้ไฟ 9.15 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟประมาณ 27.45 บาทต่อเดือน ถ้าใช้ จำนวน 1 ล้านเครื่องทั่วประเทศ จะเป็นค่าไฟ ประมาณ 27.45 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 329.4 ล้านบาทต่อปี


ลด...ละ...เลิก

  • ใช้เครื่องซักผ้าต่อเมื่อมีผ้ามากพอเหมาะกับพิกัดและขนาดของเครื่อง อย่าใช้เครื่องซักผ้าเพียงเพื่อซักผ้าไม่กี่ชิ้นเท่านั้น
  • ตั้งโปรแกรมที่ใช้น้ำร้อนเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
  • ตั้งโปรแกรมการซักให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าทุกครั้ง
  • แช่ผ้าก่อนนำเข้าเครื่อง จะช่วยให้ซักผ้าได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถเลือกโปรแกรมซักแบบประหยัดได้
  • ตั้งปริมาณน้ำและใส่ผงซักฟอกให้พอดีกับจำนวนผ้าที่จะซัก

ปรับปรุง...เปลี่ยนแปลง
  • เลือกขนาดเครื่องซักผ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเครื่องแบบเปิดฝาบนเหมาะกับการซักผ้าจำนวนน้อย ส่วนเครื่องแบเปิดฝาหน้าเหมาะกับการซักผ้าจำนวนมาก หรือซักผ้าห่ม
  • เครื่องซักผ้าแบบที่มีเครื่องอบแห้งในตัว จะสิ้นเปลืองมากกว่าแบบธรรมดา ควรตากผ้ากับแสงแดด หรือในที่มีลมพัดผ่านจะดีกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น