วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับเตาไมโครเวฟ
ลด...ละ...เลิก

  • เลิกใช้เตาไม่โครเวฟในห้องที่มีการปรับอากาศ
  • เลิกวางเตาไมโครเวฟใกล้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ หรือวิทยุ เพราะรบกวนระบบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านนั้น

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
  • ทำความสะอาดภายในเครื่องทุกคั้งหลังใช้ เพราะเศษอาหารที่ติดตามผนังจะลดประสิทธิภาพของเตา และอาจเกิดประกายไฟ
  • ควรตั้งเวลาให้สอดคล้องกับชนิด และปริมาณอาหาร
  • ควรใช้เตาไมโครเวฟเพื่อการอุ่นอาหาร ต้มน้ำเดือดปริมาณน้อย ละลายอาหารแช่แข็ง

ปรัึบปรุง....เปลี่ยนแปลง
  • หากความจุใกล้เคียงกัน ควรเลือกซื้อรุ่นที่กินกำลังไฟ (วัตต์) น้อยกว่า
  • เลือกขนาดเครื่องให้เหมาะกับปริมาณการใช้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น