วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องเป่าผม


ถ้าใช้เครื่องเป่าผมขนาด 700 วัตต์ วันละ 1 ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้า 21 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นค่าไฟ 63 บาทต่อเดือน ถ้าใช้ 1 ล้านเครื่องทั่วประเทศ จะคิดค่าไฟ 63 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 756 ล้านบาทต่อปีลด...ละ...เลิก

  • เช็ดผมให้แห้งหมาดก่อนใช้เครื่องเป่าผมเพื่อแต่งทรง
  • อยาใช้เครื่องเป่าผมกับงานผิดประเภท เช่น ใช้เป่าเสื้อผ้าให้แห้ง
  • ปิดสวิตซ์เครื่องเป่าผมขณะใส่เจลหรือครีบให้กับเส้นผม
  • หากใช้แค่เป่าผมให้แห้งโดยไม่ต้องการดัดหรือแต่งทรงผม ควรใช้ปุ่มลมเย็น จะช่วยประหยัดไฟกว่า

ปรับปรุง...เปลี่ยนแปลง
  • เลือกซื้อรูปแบบและขนาดให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
  • ควรซื้อเครื่องขนาดเล็ซึ่งใช้ไฟน้อย เช่น 400-700 วัตต์ ประหยัดกว่าใช้เครื่องขนาดใหญ่ 1000-1500 วัตต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น