วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับเตารีดไฟฟ้า


เตารีดแบบอัตโนมัติขนาด 750 วัตต์ ใช้งาน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะใช้ไฟ 30 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟประมาณ 90 บาท และถ้าถอดปลั๊กก่อนเสร็จสิ้นการรีด 3 นาที 1 ล้านเครื่อง จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 5.4 ล้านบาท


ลด...ละ...เลิก

  • เลิกพฤติกรรมการรีดผ้าดูโทรทัศน์พร้อมๆ กัน
  • เก็บผ้าไว้รีดครั้งละมากๆ และรีดติดต่อกันจนเสร็จ จะไม่เปล์อง"ฟ
  • ไม่รีดผ้าที่ยังเปียกอยู่
  • ไท่พรมน้ำผ้าที่จะรีดจนชุ่มเกินไป
  • จัดผ้าที่ตากให้ยับน้อยที่สุด เพื่อลดเวลาในการรีด
  • ไม่รีดผ้าในห้องที่มีการปรับอากาศ
  • ถอดปลั๊กก่อนเสร็จการรีดประมาณ 2-3 นาที เพราะยังมีความร้อนเหลือเพียงพอ

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
  • ดูแลแผ่นโลหะหน้าเตารีดให้สะอาด ทำให้รีดผ้าได้เรียบและเร็วขึ้น ช่วยลดเวลาการรีดผ้าลง ประหยัดค่าไฟได้มาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น