วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับพัดลมระบายอากาศ


ลด...ละ...เลิก
  • อย่าเปิดพัดลมระบายอากาศทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครอยู่ เปิดทิ้งไว้วันละ 1 ชั่วโมง (ใบพัด 6 นิ้ว 25 วัตต์) 1 ล้านเครื่อง สิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 2.25 ล้านบาท
  • เปิดหน้าต่างเพื่อให้ลมธรรมชาติช่วยถ่ายเทอากาศในห้อง
  • เลิกสูบบุหรี่ในห้อง เพื่อลดการใช้พัดลมระบายอากาศ

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
  • หมั่นทำความสะอาดใบพัด และตะแกรง อย่าให้มีฝุ่นเกาะ
  • ตั้งความเร็วพัดลมให้พอเหมาะ ไม่เร็วหรือช้าเกินไป จะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี และเป็นการประหยัดไฟฟ้าอีกด้วย
  • ห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ควรเลือกติดตั้งขนาดพัดลมระบายอากาศให้เหมาะสมเพื่อสุขอนามัย และถ้าติดตั้งขนาดใหญ่เกินไปจะสิ้นเปลืองไฟฟ้า
  • ก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศควรเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ภายนอกเข้ามาแทนที่อากาศในห้อง แทนการใช้พัดลมระบายอากาศ

1 ความคิดเห็น:

  1. การติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นด้วย ทิศทางของลม http://www.masterkool.com

    ตอบลบ