วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้า
  • ถ้าท่านกำลังตัดสินใจซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด นอกจากจะพิจารณาด้านราคาที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงรายจ่ายค่าไฟฟ้าต่อเดือนที่จะเพิ่มขึ้น ค่าติดตั้ง ค่าซ่อมแซม คุณภาพ และความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นด้วย
  • ท่านควรจะรู้ว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านท่านมีอะไรบ้าง แต่ละตัวมีขนาดกำลังไฟฟ้ากี่วัตต์
  • ให้ความสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก และมีชั่วโมงการใช้งานนานในบ้านดูว่ามีอะไรบ้าง แล้วศึกษาวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายละเอียดข้อพิจารณามีดังนี้
1. ราคา ราคานับเป็นข้อพิจารณาในการเลือกซื้อเป็นลำดับต้นๆ ของภูบริโภค แต่การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรพิจารณาเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานประกอบด้วย ซึ่งแม้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสูง อาจมีราคาสูงกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพพลังงานต่ำแต่ การใช้งานในระยะยาว เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพพลังงานสูง จะมีความคุ้มค่าในด้านเศรษฐศาสตร์มากกว่า

2. ค่าไฟฟ้า
อุปกรณ์และ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จะแสดงกำลังไฟฟ้า (Power) เป็ฯจำนวนวัตต์หรือกิโลวัตต์ (1 กิโลวัตต์ = 1,000 วัตต์) ประทับไว้บนแผ่นป้าย (Nameplate) ของอุปกรณ์นั้น ค่าไฟฟ้าสามารถคำนวณได้ดังนี้

หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ต่อเดือน = (วัตต์ของเครื่องใช้ไฟ้า x ชั่วโมงที่ใช้ต่อเดือน)/1,000
ค่าไฟฟ้าต่อเดือน =

หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ต่อเดือน x อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย


3. ค่าติดตั้งและค่าซ่อมแซม


4. ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในคุณภาพ
ก่อน ที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรพิจารณาถึงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) และฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้า (ฉลากเบอร์ 5)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น