วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนะนำโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการใช้เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานโดยให้การสนับสนุนการลงทุน ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ มาตรการมาตรฐาน, มาตรการเชิงลึก และมาตรการอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถเห็นผลได้ทันที
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ จะได้การสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 20 ของแต่ละมาตรการ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย และวงเงินสนับสนุนต่ำสุด 50,000 บาทต่อรายในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dede-subsidy.com/index.php/main

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น