วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับเตาอบไฟฟ้า


ลด...ละ...เลิก
 • เลิกเปิดเตาอบไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานเกินไป เพื่อที่จะรอปรุงอาหารหรืออบอาหาร
 • ดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อเลิกใช้
 • ทุกครั้งที่มีการเปิดดูอาหารในเตา จะสูญเสียพลังงานร้อยละ 20
 • เลิกตั้งอุณหภูมิสูงเกินไปเพราะอาหารอาจไหม้ และสิ้นเปลืองพลังงาน
 • เลิกใช้เตาในห้องที่มีการปรับอากาศ

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
 • เลือกใช้ภาชนะประกอบอาหารที่เป็นพื้นราบ เพื่อให้สัมผัสและรับความร้อนจากเตาได้ดี
 • ปิดสวิตซ์เตาก่อนเวลาที่ตั้งไว้ 2-3 นาที เพราะยังมีความร้อนเหลือพอที่จะใช้ได้
 • ตั้งเวลาให้เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
 • ตั้งเตาอบไฟฟ้าไว้บริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดี

ปรับปรุง...เปลี่ยนแปลง
 • เลือกซื้อขนาดของเตาให้พอเหมาะกับปริมาณอาหารที่จะใช้ปรุงในชีวิตประจำวัน อย่าซื้อขนาดใหญ่เผื่อไว้โดยไม่จำเป็น
 • ใช้เตาก๊าซในการหุงต้มอาหาร ประหยัดกว่าการใช้เตาอบ และเตาไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น