วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าในห้องน้ำ
ลด...ละ...เลิก
  • ไม่ควรเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นตลอดเวลาขณะฟอกสบู่อาบน้ำ หรือขณะสระผม สิ้นเปลืองทั้งน้ำและไฟฟ้า
  • ใช้แล้วควรปิดเครื่อง อย่าเปิดสวิตซ์ทิ้งไว้
  • เลิกตั้งระดับความแรงของน้ำไว้ที่ระดับแรงสุด ควรตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
  • ดูแลอย่าให้น้ำรั่วจากฝักบัว จะเปลืองน้ำ และเครื่องทำงานมากกว่าปกติ
  • ตรวจดูระบบท่อน้ำ และรอยต่อให้มีสภาพดีอยู่เสมอ อย่าให้มีการรั่วซึม

ปรับปรุง...เปลี่ยนแปลง
  • เลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว และความจำเป็นในการใช้
  • ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นชนิดป้อนน้ำร้อน 1 เครื่อง ต่อ 1 ห้องน้ำ ประหยัดไฟกว่าชนิดเครื่องเดียวที่ป้อนน้ำอุ่นได้ครั้งละหลายๆ้ห้อง
  • เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีถังเก็บน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 10-20

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น