วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

ทำไมผู้ประกอบการถึงต้องมีการประหยัดพลังงาน


พลังงานงานเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ แหล่งพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจำกัด ดังนั้นมนุษย์จึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้อย่างประหยัด เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการวางแผนในอนาคต และพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างอื่นมาใช้ทดแทนก่อนที่แหล่งพลังงานในปัจจุบันจะถูกใช้หมดไป

สำหรับผู้ประกอบการต่างๆ จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมีสัดส่วนค่อนข้างมาก ดังนั้นผลประหยัดพลังงานที่ได้จะหมายความถึงการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานมีทุนเหลือเพิ่มขึ้นสำหรับใช้สอยในด้า่นอื่น นอกจากนี้ยังช่วยประเทศชาติลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น