วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แนะนำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

รีบสมัครด่วน! หมดเขต 31 สิงหาคม 2554

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก

เนื่องจากที่ผ่าน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พ.พ) ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของโรงงานและอาคารธุรกิจขนาด กลางและขนาดเล็กมีระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับและผลประหยัดเป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานมีความยั่งยืนและเห็นผลมากยิ่งขึ้น จึงเกิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอดจากโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งได้มีการประกาศรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ

1.จะต้องเป็นโรงงาน อาคารธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน อาคาร ควบคุม

2.จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เนื่องจากการดำเนินมาตรการจะเน้นการลงทุน

3.เมื่อ เข้าโครงการแล้ว จะต้องมีการกำหนดนโยบาย และกำหนดทีมอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อย 3 คน เพื่อความสะดวกในการดำเนินโครงการ และจะต้องมีการเซ็นต์รับรอง โดยระดับผู้บริหาร หรือผู้จัดการขึ้นไป ของสถานประกอบการ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องอนุรักษ์พลังงาน แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

2.จะมีที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

3.จะ ได้รับผลประหยัดจากการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 มาตรการ มีผลประหยัดไม่น้อยกว่า 105,600 - 325,500 บาท ต่อปี เฉลี่ย 8,800 - 29,000 บาท ต่อ เดือน เพื่อเป็นการลดต้นทุนของสถานประกอบการ

4.จะได้รับรายงานผลการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดยที่ปรึกษา

5.มีงานจัดแถลงผลงาน ซึ่งสถานประกอบการจะได้รับมอบเกียรติบัติจากการเข้าร่วมโครงการ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ info@edco.co.th หรือ 02-3188792-3 คุณน้ำผึ้ง คะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น